Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Stipendium » Doktorand- och post doc-stipendium

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Regler för doktorand- och post doc-stipendieansökningar

Handelsrådets utlysning för stipendieansökningar 2018 är nu öppen. Utlysningen stänger den 27 april.

Frågor besvaras av:
Madelaine Severin Stjernström, Handelsrådet, 010-471 86 29, madelaine.stjernstrom@handelsradet.se


Doktorandstipendium

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Handledare eller doktoranden själv kan söka doktorandstipendium. Sökanden ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.

Ansökningstillfället är under våren. Doktorandstipendium uppgår till 220 000 kronor (+ 50 000 kronor för försäkring) per år och avser att täcka den studerandes levnadsomkostnader. Doktorandmedel kan sökas för max 24 månader och min 3 månader. Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vara studerande vid utländskt lärosäte.

Sök doktorandstipendium här  >>


Post doc-stipendium

Nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete studerat handel i något avseende, och/eller har för avsikt att fördjupa sig mera i handelsrelaterade frågor, har möjlighet att erhålla ett post doc-stipendium. Lärosätet eller institutionen kan via en formell nominering ge förslag på en tänkbar kandidat som kan vara aktuell för att erhålla ett tvåårigt post doc-stipendium.

Nomineringstillfället är under våren. Det belopp som kan erhållas avser att täcka stipendiatens levnadsomkostnaderna under 2 år, och uppgår till ett belopp av 680 000 kronor (+ 150 000 kronor för försäkring).

Finansieringen avser stipendiatens forskningsverksamhet. Denna kan dock – och bör i de flesta fall – kombineras med akademisk undervisning och handledning (högst 30 procent). Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vara gästforskare vid annan svensk eller utländsk forskningsinstitution.

Kandidater till Handelsrådets post doc-stipendium kan endast nomineras och bedömas vid ett tillfälle. Nominering sker då lämpligast vid första stipendieutlysningen efter disputationstillfället. För att nominering ska kunna ske ska kandidaten ha försvarat sin avhandling vid det tillfälle då beslut fattas om finansiering.

Nominera till post doc-stipendium här  >>

Prenumerera på nyhetsbrev