Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet

För att stimulera mer forskning på området arbetsmiljö och säkerhet inom handelsnäringen öppnar Handelsrådet i mars en utlysning för planeringsanslag. Syftet är att underlätta för forskare och näringsliv att frisätta tid för nätverksbyggande och för att ta fram forskningsansökningar inom området arbetsmiljö och säkerhet för handelsnäringen.

Målet med utlysningen är att stimulera till starka forskningsansökningar för att attrahera forskningsmedel från olika forskningsfinansiärers utlysningar med fokus på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Totalt omfattar utlysning maximalt 1 miljon kronor och målbilden är att finansiera 10 planeringsanslag om maximalt 100 000 kronor. Utlysningen stängde 15 maj. Ansökningarna är under beredning och svar kommer i mitten av juni.

Prenumerera på nyhetsbrev