Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Miljoner för att utveckla handeln!

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Miljoner för att utveckla handeln!

För de forskare och handelsföretagare som nu är snabba i vändningarna, finns möjlighet att söka pengar för forskning, innovation och företagsutveckling.

Totalt har Vinnova, AFA Försäkring och Formas anslagit drygt 150 miljoner kronor. Möjlighet att söka medel finns både för den som vill vara med att utveckla tekniska tjänster inom handelsteknik och legala tjänster, och för den som vill starta ett forskningsprojekt inom cirkulära kedjor för livsmedel och textilier, besöksnäring eller arbetsmiljö för unga.

21 augusti, 11 september och 3 oktober är de datum som gäller.

Handelsrådet är mån om att handelssektorn visar på behovet av forskning och innovation och hoppas att det kommer in många intressanta genomarbetade ansökningar både till VINNOVA och Formas. Utlysningarna handlar om digitalisering, besöksnäring och hållbarhet med fokus på retail i stort och cirkulära kedjor för mat och fashion. AFA Försäkring utlyser också 40 miljoner kronor för unga i arbetslivet där handelsbranschen utmärker sig.

För att underlätta samverkan och för att visa att vi stödjer starka ansökningar så erbjuder vi dig som tänker bli projektledare och huvudsökande för en ansökan att prova er ansökan på oss. Vi kan erbjuda en viss medfinansiering, medverkan i referensgrupper och stödbrev från näringen.
Den 24 augusti ordnas ett förmiddagsmöte i Stockholm där man kan knyta kontakter och pitcha sin projektidé. Läs mer här:

Retailtech – pitchmöte med bransch och akademi

Kontakta gärna också Lena Strålsjö på Handelsrådet!

Handelsrådet Lena Strålsjö,
E-post: lena.stralsjo@handelsradet.se
tel: 010-4718599

Prenumerera på nyhetsbrev