Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Infrastrukturellt stöd » Infrastrukturell forskningssatsning

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Infrastrukturell forskningssatsning

Handelsrådet finansierar olika former av infrastrukturella forskningssatsningar som ett led i att stärka och utveckla handelsforskningen. De personer som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare.

Vad är en infrastrukturell forskningssatsning?

Som ett led i att utveckla den svenska handelsforskningen och utbytet mellan akademin och näringen kan Handelsrådet bidra med finansiering till olika former av satsningar som är till nytta för den infrastrukturella forskningsuppbyggnaden. Med infrastrukturellt stöd kan innefattas bidrag med finansiering till att utveckla forskarnätverk, inköp och upprätthållande av databaser, stöd till utbildningssatsningar samt finansiering av olika former av forskarkonferenser och så vidare.

Ansökan om medel för infrastrukturellt stöd kan göras löpande under året.

Prenumerera på nyhetsbrev