Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Hantering av jäv

Det grundläggande kravet vid bedömningen av ansökningarna är att ledamot i vetenskapliga rådet inte kan bedöma ansökningar som denne har ett eget intresse i, eller på annat sätt har en relation med den person som söker medel. Ledamot i vetenskapliga rådet som befinner sig i denna position där jäv kan förekomma, ska inte delta i bedömningsprocessen av den eller de ansökningar det gäller.

Ett grundläggande krav på de personer verksamma i det vetenskapliga rådet är att deras arbete präglas av opartiskhet. Här finns ett stort ansvar hos den enskilde personen som deltar i det vetenskapliga rådet att själv anmäla då en jävsituation kan förekomma.

Vid bedömning av jäv ska följande punkter beaktas:

  • Saken angår ledamoten eller någon närstående till denne eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta för ledamoten eller denne närstående.
  • Ledamoten är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution/avdelning som sökanden.
  • Ledamoten har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden.

Prenumerera på nyhetsbrev