Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Bedömningskriterier för infrastrukturellt stöd

Vid utvärdering av ansökan om infrastrukturellt stöd kommer följande kriterier utan rangordning att beaktas:

Akademisk relevans

Projektets förväntade bidrag till utvecklingen av den akademiska miljön, detta avseende handelsforskning och kunskapsuppbyggnad om handeln.

Handelsrelevans

Det infrastrukturella stödets indirekta effekt på handeln, detta i form av dess nytta och relevans för handelsbranschens utveckling.

Projektledarkompetens

Projektledarens ledarerfarenheter och vetenskapliga kompetens bedöms. Likaså kommer medsökandes kompetens och erfarenhet att vägas in i bedömningen.

Genomförbarhet

Det är viktigt med tydlighet och stringens i beskrivningen av projektet vad det gäller syfte, genomförande, tidsplan och kostnadsplan. Realism i genomförandet är centralt i bedömningen.

Prenumerera på nyhetsbrev