Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Handelsrådets tre bedömningskriterier

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handelsrådets tre bedömningskriterier

Handelsrådets tre bedömningskriterier

 

1. Potential
• Projektets kvalitet (inklusive vetenskaplig kvalitet) och nyhetsvärde för att möta handelns utmaningar
• Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential att bidra till handelsnäringens lönsamhet och konkurrenskraft
• Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential att bidra till ett hållbart arbetsliv och samhälle
• Projektets nytta för företag och arbetstagare i handelsnäringen

2. Metod och genomförande
• Projektplan som visar på realism och trovärdighet i att vidareutveckla föreslagen idé
• Tydlig budget med motiverade kostnader
• Angreppssätt – organisering och involvering av relevanta aktörer
• Kommunikation och resultatförmedling. Beskrivning av relevanta intressenter och slutanvändare – vem bör ta vid när projektet avslutas?

3. Kompetens i projektet
• Projektteamets förmåga att genomföra projektet enligt plan. Tillgång till kompetens, erfarenhet och kontakter som behövs relativt de aktiviteter som ska genomföras.
• Huvudsökandes (projektledarens) kompetens
• Konstellationens styrka och meriter inom både näring och akademi
• För projekt relevant referensgrupp

Poängskala
För vart och ett av de tre kriterierna potential, metod och genomförande samt kompetens sätts betyg mellan 1 och 5 poäng:
5 Utmärkt
4 Mycket bra
3 Tillfredsställande/godkänt
2 Behöver förbättras
1 Ej godkänt

Tröskel
Den totala tröskeln för att ett projekt ska behandlas på bedömningsmötet är att summan av de tre individuella kriteriernas medelvärde är minst 10.
Tröskeln för varje enskilt kriterium för att ett projekt ska behandlas på bedömningsmötet är minst medelvärde 3,5 för bedömningskriteriet potential och minst medelvärde 3 för bedömningskriterierna metod och genomförande samt kompetens.

Prenumerera på nyhetsbrev