Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Forskningsprojekt » Obligatoriska dokument

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Obligatoriska dokument

Det finns fyra obligatoriska dokument i en forskningsprojektansökan:

 1. Projektsammanfattning (max 1 A4-sida)
 2. Projektbeskrivning (max 10 A4-sidor), uppbyggd enligt följande:
  • Projekttitel
  • Introduktion med beskrivning av frågeställningen och relevant bakgrundsinformation
  • Projektets syfte och förväntade effekter (handelsnytta med mera)
  • Projektplan innefattande metodbeskrivning, aktivitets- och tidsplan med tydliga delmål samt projektbudget. Aktivitetsplanen skall även omfatta information om hur framtagen kunskap skall kommuniceras till branschen, både företag, anställda, myndigheter och andra intressenter.
  • Kort beskrivning av vilka kompetenser (inklusive eventuella samarbetspartner) som kommer att användas i projektet
  • Referenser
 3. Meritförteckning för projektledaren (max 2 A4-sidor)
 4. Projektbudget

Prenumerera på nyhetsbrev