Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskningsprojekt

Handelsrådet förlägger en stor del av sina medel på finansiering av olika former av forskningsprojekt.

Vilka kan söka medel till forskningsprojekt?

För att söka medel till ett forskningsprojekt är det ett krav att den sökande ska vara disputerad och erhålla minst en doktorsexamen. Det är dock mycket positivt att även ha med andra aktörer från handelsnäringen i projektgruppen. De sökta medlen vid finansiering av forskningsprojekt omfattar framförallt personalkostnader och övriga omkostnader för projektet.

Forskningsprojektets omfattning

Forskningsprojektens omfattning varierar. Mindre projekt kan fortgå under några få månader, och omfatta en enskild forskare. Större projekt kan å andra sidan omfatta en forskargrupp som exempelvis under två år genomför ett forskningsprojekt. Forskningsprojektens omfattning skiljer sig åt och varierar mycket beroende på det enskilda projektets syfte och mål.

När kan man söka finansiering för forskningsprojekt?

På Handelsrådet finns det möjlighet att söka projektfinansiering under höst och vår. Majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas dock ut i en större årlig höstutlysning. De medel som avsätts för forskningsprojekt utanför höstutlysningen utgör endast en begränsad del av de totala medel som finns tillgängliga för forskningsfinansiering. Det rör sig vanligast om mindre forskningsprojekt som uppkommer i en dialog med kansliet.

Prenumerera på nyhetsbrev