Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Så går det till (Steg 1 – 3)

Steg 1. Bedömargruppen bedömer, både individuellt och i grupp, ansökningarna utifrån Handelsrådets tre bedömningskriterier. I steg 1 bedöms och betygssätts ansökningarna individuellt av minst fyra bedömare innan gruppen träffas och diskuterar fram ett förslag till rangordning. Handelsrådets FoU-utskott fattar baserat på bedömargruppens rangordning beslut om vilka skisser som går vidare till steg 2.

Steg 2. Alla bedömare läser och poängsätter de fullskaliga ansökningarna enligt Handelsrådets bedömningskriterier. Vid alla bedömningar ska kommentar från bedömare lämnas i samband med betygsättning. I steg 2 rangordnar bedömargruppen ansökningarna samt ger förslag på beviljat belopp samt andra eventuella revideringar av projektet. Utifrån detta lämnas ett beslutsunderlag till Handelsrådets FoU-utskott som beslutar om vilka ansökningar som går vidare till steg 3.

Steg 3. De ansökningar som går vidare från steg 2 kallas till en intervju där projektgruppen får en möjlighet att presentera projektet och projektgruppen innan FoU-utskottet tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel.

Prenumerera på nyhetsbrev