Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskning relevant för handelsnäringen

Handelsrådet avsätter upp till tolv miljoner kronor till forskningsprojekt inom ramen för 2017 års höstutlysning.

Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort.

Utlysningen hösten 2017 har därför ett brett tema – Forskning relevant för handelsnäringen. Det är en utlysning i tre steg där vi istället för ett specifikt tema snävar in utlysningen mot en närmare kontakt med branschen. Beslut kommer att skickas ut via mail den 29 november. Ansökan för de som gått vidare till steg två öppnar 1 december.

Prenumerera på nyhetsbrev