Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Forskning relevant för handelsnäringen

Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort.

Utlysningen hösten 2017 har därför ett brett tema – Forskning relevant för handelsnäringen. Det är en utlysning i tre steg där vi istället för ett specifikt tema snävar in utlysningen mot en närmare kontakt med branschen.

Vi har succesivt infört starkare krav på dialog med branschen, till exempel genom obligatoriska referensgrupper för alla forskningsprojekt och ett nytt bedömningssystem för forskningsansökningar med betydligt större involvering från branschen har tagits fram. De nya bedömningskriterierna bygger på potential, metod och genomförande samt kompetens i projektet.

Utlysningen öppnar den 17 augusti. Det är en utlysning i två steg där den sökande i första steget lämnar in en kort idéskiss, vilken bedöms av en bedömargrupp med experter från både akademi och bransch. De sökande som går vidare till steg två (cirka 25 stycken) ges möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. Utlysningen kommer att öppna direkt efter sommaren med deadline för steg ett den 10 oktober men redan nu vill vi peka på några framgångsfaktorer:

  • Medverkan av aktörer från både akademi, samhälle och näringsliv
  • Medfinansiering från branschen, gärna i form av engagemang och tid
  • Projektets potential för näringen, det vill säga vad projektet kan förväntas leverera och en tydlig kommunikationsplan för den främsta målgruppen för resultaten
  • Relevant referensgrupp
  • Projekten ska vara på kvalificerad vetenskaplig nivå och ha hög relevans för handelsnäringens utveckling. Projekt med hög vetenskaplig kvalitet som samtidigt inkluderar ett gediget samarbete med företag, organisationer eller evenemang inom handelsnäringen kommer att prioriteras.

Prenumerera på nyhetsbrev