Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

När en ansökan inkommer registreras ansökan. Därefter sker en översyn och en utvärdering av de aktuella ansökningarna. Handläggningsförfarandet skiljer sig åt beroende på typ av ansökan och när under året en ansökan kommer in.

Aktuella utlysningar

Studentuppsatspriset 2019 – deadline 2 mars 2019

Den 18 december 2018 öppnar Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet utlysningen för studentuppsatspriset 2019. Utlysningen vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet och vill attrahera studenter att fördjupda sig inom handelsområdet i sina kanditat-, magister- och mastersuppsatser.
Läs mer om studentuppsatspriset här:

Postdoc och doktorandstipendium 2019

Utlysning för postdoc- och doktorandstipendium 2019 kommer att öppna i slutet av februari 2019 med deadline den 25 april 2019.
Läs mer här:

Löpande

Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande men då handlar det oftast om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

För ytterligare information

Kontakta Lena Strålsjö, FoU-expert:
lena.stralsjo@handelsradet.se
010-471 85 99

Prenumerera på nyhetsbrev