Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning. Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal APPLY, www.apply.se/handelsradet.

När en ansökan inkommer registreras ansökan. Därefter sker en översyn och en utvärdering av de aktuella ansökningarna. Handläggningsförfarandet skiljer sig åt beroende på typ av ansökan och när under året en ansökan kommer in.

Aktuella utlysningar

Forskning relevant för handelsnäringen – deadline 31 januari 2019

Den 1 dec 2018 öppnar Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt ”Forskning relevant för handelsnäringen” med 4 prioriterade områden: Branschglidning och nya affärsmodeller, Innovation inom handeln, Informellt lärande inom handeln samt Säkerhet inom handeln. Det går också att söka medel för forskningsprojekt med handelsrelevans i en öppen kategori.

Läs mer om aktuell utlysning

Postdoc och doktorandstipendium 2019

Utlysning för postdoc och doktorandstipendium 2019 kommer att öppna i slutet av februari 2019 med deadline den 25 april 2019.

Löpande

Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande men då handlar det mest om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

För ytterligare information

Kontakta Lena Strålsjö, FoU-expert:
lena.stralsjo@handelsradet.se
010-471 85 99

Prenumerera på nyhetsbrev