forskning
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Handelns betydelse, roll och funktion i samhället + öppen kategori

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handelns betydelse, roll och funktion i samhället

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

Handelsnäringen är en viktig del i samhällsutvecklingen och tre av projekten tar fasta på detta genom att studera integration av unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden inom handelsföretagen samt genom att fokusera på hur handelsföretag kan driva tillväxt i en region. Andra teman är shoppinggrupper på Facebook, marknadsföring i nätbutiker och effektivitet i kombination med bra arbetsmiljö.

Handelns Utvecklingsråd har inom ramen för denna utlysning således valt att avsätta forskningsmedel för projekt på temat ”Handelns betydelse, roll och funktion i samhället”, samtidigt som det fanns utrymme för andra intressanta problemställningar av intresse för handelsnäringen i en ”Öppen kategori”. Totalt avsätts drygt tio miljoner kronor under åren 2015–2017 till satsningen som har genererat sex forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet.

Prenumerera på nyhetsbrev