Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel.

De butiker som vi handlar i dagligen utgör en av Sveriges största arbetsgivare. De är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Samtidigt skapar snabba förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både företag, anställda och kunder inom handeln.

Excellenscenter för handelsforskning
Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett excellenscenter och ska bli en forskningsplattform av internationell toppklass. Centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda. Forskarna kommer från olika discipliner vid universitetets Ekonomihögskola, Lunds tekniska högskola samt den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Campus Helsingborg.

Varuflödet och kundmötet i fokus
Centrumet tvärvetenskapligt med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel. Forskningen organiseras i två forskarprogram som för närvarande fokuserar på Retail Destination respektive Retail Innovation samt ett antal affilierade projekt som anknyter till de övergripande temana.

Centrum för handelsforskning
vid Lunds universitet

Centrumets roll och funktion är att stärka handelsforskningen och utveckla en forskningsplattform av internationell toppklass, samtidigt som centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda.

Ulf Johansson,

Föreståndare: Ulf Johansson, professor i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Övriga projektdeltagare:
Cecilia Fredriksson, Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Campus Helsingborg
Annika Olsson, Annika Olsson, professor i förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola
Jens Hultman, Jens Hultman, docent i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Prenumerera på nyhetsbrev