Handelns utvecklingsråd
Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Säkerhet » Säker i city – Malmö

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Säker i city – Malmö

Säker i city är ett projekt i Malmö som genomförs av Malmö Citysamverkan i samverkan med Handels, Svensk Handel, BRÅ i Malmö och Polisen. Projektet startade i januari 2005 och drivs av säkerhetsinformatör Per Borg på Malmö Citysamverkan.

Modellen går till så att samtliga medlemmar i Malmö Cityförening (430 butiker) kontaktas via telefon, för att boka ett informationsbesök med butiksföreståndare (eller ägare) och anställda. Vid besöken informeras om möjligheten att säkerhetscertifiera butiken och få den dekal som det medför. Genomgången med varje butik tar cirka 45 minuter. Vidare informeras om de möjligheter som finns till utbildning i Malmö, där föreläsare från Svensk Handel, Polisen och Handels medverkar. Vid utbildningen tas bl a aktuell lagstiftning upp samt information om brottslighet mot Handeln. Deltagarna får även känna fysiskt på olika typer av vapen. Utbildningar sker vid behov och syftet är att alla deltagare ska vara väl förberedda på hur man bör agera och handla vid ett hot, rån, snatteri etc. ca 150 personer är t.o.m. 2005 utbildade.

Projektet har varit mycket framgångsrikt och totalt 254 butiker har besökts och fortskrider med omkring 3–4 besök per dag. I snitt har 4 personer från varje butik medverkat vid besöken. Fram till 2005 är 25 butiker certifierade. Detta har möjliggjorts genom att vi bl.a. har haft en bra kontakt med säkerhetsansvariga personer hos kedjeföretag. I de butiker som i dag är certifierade har man märkt att icke önskvärda personer gör färre besök mot hur det var före certifieringen.

Prenumerera på nyhetsbrev