Handelns utvecklingsråd
Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Säkerhet » Butiksgruppen i Uppsala

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Butiksgruppen i Uppsala

Förändrat arbetssätt vid rån och inbrott i butik

Polismyndigheten i Uppsala län tog år 2005 initiativ till ett nytt arbetssätt vid rån och inbrott i butik. I arbetsgruppen ingår representanter för Arbetsmiljöverket, Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Transportarbetarförbundet, Svensk Bensinhandel, Länsförsäkringar och Brottsofferjouren med flera. Målsättningen är att tillhandahålla utsatta butiker med relevant brottsofferstödjande och brottsförebyggande information. Gruppen har fått namnet Butiksgruppen

En kartläggning i Uppsala visar att av de butiker som utsatts för upprepade brott drabbas ungefär en tredjedel av rån/inbrott igen inom ett år.

Huvudsyftet med ett förändrat arbetssätt vid rån och inbrott i butik är att minska andelen upprepat brottsdrabbade butiker i Uppsala län.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten har Butiksgruppen beslutat att arbeta med certifiering av butiker enligt 13-punkts-programmet. Detta program vänder sig i första hand mot butiksrån.

Det nya arbetssättet inleddes med att informera arbetstagar- och arbetsgivarorganisationernas medlemmar om hur arbetet skulle gå till.

Det andra steget handlar om att de drabbade butikerna inom cirka två veckor från det aktuella brottet kontaktas av polisen, som tillhandahåller relevant brottsförebyggande och brottsofferstödjande information. Vid samma tillfälle får butikerna även erbjudande om att genomföra 13-punktsprogrammet i syfte att bli certifierade. Certifieringen genomförs av en erfaren polis från Brottsofferenheten.

Sista steget handlar om att samtliga butiker som utsatts för rån eller inbrott åter kontaktas. Denna kontakt sker cirka åtta månader efter brottet och genomförs av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna i syfte att följa upp att åtgärderna man vidtagit fortfarande gäller.

Anmälningarna första halvåret 2006 pekade på en reducering av butiksinbrotten med 30 procent. För rånen gällde mer än en halvering.

Prenumerera på nyhetsbrev