Handelns utvecklingsråd
Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Arbetsmiljö » Systematiskt arbetsmiljöarbete

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Systematiskt arbetsmiljöarbete – för den lilla butiken

En metod som passar handelsföretag med upp till tio anställda. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) behöver varken ta mycket tid eller vara krångligt.

Det handlar om att låta alla komma till tals, undersöka risker och vidta åtgärder. Har företaget redan en tillfredsställande arbetsmiljö på arbetsplatsen så räcker det med ett par timmar. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten.

Det finns många vinster med en bra arbetsmiljö:

  • Färre olyckor och sjukdomar
  • Mindre sjukfrånvaro och minskad stress
  • Ökad trivsel och engagemang
  • Verksamheten fungerar smidigare och företaget får ett gott rykte

Prenumerera på nyhetsbrev