Aktivitet
Start » Aktiviteter » Workshopdag – Handelsrådets samverkansstöd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

25

Okt

Workshopdag - Handelsrådets samverkansstöd

2017-10-25

Workshop: Arbetsplatsförlagt lärande i handeln

Våren 2017 lanserade Handelsrådet ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser som består av en uppdragsbank, ett handledarstöd och en webbaserad APL-loggbok.

Nu bjuder vi in utbildare, handledare och studerande till workshopdagar där samverkansstödet introduceras och det finns möjlighet att arbeta fram hur materialen ska användas i respektive utbildning.

Urval
Antalet platser är begränsat och vi kommer att prioritera intresseanmälningar enligt följande kriterier:
1. Anmälningar där varje utbildare kommer tillsammans med en handledare och en studerande.
2. Skolor som har en av Handelsrådet certifierad handelsutbildning.
3. I den ordning intresseanmälan har inkommit.

I första läget tar vi emot två anmälningar (2*3 deltagare) per skola och tillfälle.

De anmälningar som uppfyller samtliga kriterier ovan bekräftas vartefter de inkommer. Övriga sätts på en väntelista och bekräftas i mån av plats.

Program

 • 09.30

  Registrering och kaffe/te

 • 10.00

  Inledning

 • 10.15

  Handelns kompetens- och utbildningsbehov

 • 10.45

  Handelsrådets yrkeskarta och samverkansstöd

 • 11.15

  Handelsrådets webbaserade APL-loggbok

 • 12.00

  Lunch

 • 13.00

  Inledning eftermiddagspass

 • 13.15

  Arbete i skolteam

 • 14.15

  Kaffe/te

 • 14.30

  Uppsamling och återkoppling

 • 15.30

  Dagen avslutas

Prenumerera på nyhetsbrev