Aktivitet
Start » Aktiviteter » Utbildarkonferens 2018 – Framtidens handel

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

13

Sep

Utbildarkonferens 2018 – Framtidens handel

Utbildning: Utbildarkonferens

13-14 september bjuder Handelsrådet in till en tvådagarskonferens i Stockholm om framtidens handel som riktar sig till lärare inom ekonomi och handel och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och yrkeshögskolan.

De stora utmaningarna i handeln – nulägesrapport
Digitaliseringen i handeln innebär stora strukturomvandlingar. Gamla affärsmodeller omkullkastas och gränserna för var, när och hur produkter säljs suddas ut. I denna snabba utveckling uppstår helt nya behov i branschen.

Handelns framtida kompetensförsörjning – kartläggning och case
Med en snabb utveckling i handeln kommer nya kompetensbehov. Hur ser de ut? Handelsrådet presenterar de gemensamma dragen för kompetenskartläggningar som nyligen gjorts av Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen. Du får även ta del av företagscase om deras kompetensbehov och lösningar, och goda exempel på vad olika utbildningsanordnare gör för att matcha den kompetens som handeln söker.

Marketing mix i ny skrud – utbildningspass
Under den andra dagen ger vi möjlighet till påfyllning och ämnesfördjupning inom några av handelns områden som är nya eller där stora förändringar sker. Vi utgår från den traditionella konkurrensmedelsmixen produkt, pris, plats och påverkan och bjuder in föreläsare som med olika exempel fyller dessa med nytt innehåll.

Prenumerera på nyhetsbrev