Aktivitet
Start » Aktiviteter » Utbildardag för handeln

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

05

Okt

Utbildardag för handeln

2017-10-05

Seminarium: Samverkan, arbetsmiljö och forskning

Handelsrådets utbildardagar riktar sig till utbildare på gymnasier, yrkeshögskolor, högskolor och universitet med handelsutbildningar. Höstens utbildardag kombineras med Handelsrådets Forskningsinblick och fokuserar på samverkan, arbetsmiljö och forskning i handeln.

I utställningen möter du Handelsrådets olika ägare och några av de större centrumen för handelsforskning i Sverige.

Program

 • 10.00

  Inledning

  Andreas Hedlund, vd, Handelsrådet

 • 10.15

  Säkerhet i handeln

  Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel

  Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom handeln där butiker riskerar att utsättas för rån, stölder och besvärliga kunder. Per Geijer ger en bild av handelns säkerhetsutmaningar och exempel på hur de som verkar i handeln hantera dessa.

 • 11.00

  Stödmaterial för arbetsmiljöarbete i handeln

  Katrin Dagergren, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel, och Krister Colde, arbetsmiljöombudsman, Handelsanställdas förbund

  En god arbetsmiljö är viktig för både företag och anställda samt för samhället i stort. Det är även viktigt för att underlätta det dagliga arbetet i butiken, på lagret och kontoret. Under passet presenteras några av de stödmaterial och utbildningar som Handelsrådets utskott för arbetsmiljö och säkerhet har tagit fram för att underlätta  arbetsmiljöarbetet i handeln.

 • 11.30

  Handelsrådets samverkansstöd

  Mats Johansson, kompetens och utbildning, Handelsrådet

  Handelsrådet har tagit fram ett samverkansstöd som består av aktiviteter och uppslag som kan användas för lärande på arbetsplatser i handeln och vår webbaserade APL-loggbok. Mats Johansson presenterar hur samverkansstödet kan användas för att stödja studerandes lärande på arbetsplatser i handeln.

 • 12.00

  Mingellunch

 • 13.00

  Välkommen

  Andreas Hedlund, vd, Handelsrådet

  Handelsrådet FoU
  Lena Strålsjö, FoU-expert, Handelsrådet

 • 13.20

  Den digitala handelns olika dimensioner

  Urban Lindstedt, Uppkopplat

  Urban Lindstedt är journalist, författare och föreläsare inom e-handel, digital marknadsföring och digital strategi. Han har bevakat e-handelns utveckling sedan år 2000, driver e-handelspodden E-handelstrender och skrivit boken E-handlarens handbok. För Handelsrådets räkning har han skrivit om handelns digitalisering i en skrift om forskningsresultat relaterade till digitalisering.

 • 13.30

  Lönsamma kunder returnerar

  Daniel Hellström, docent, Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, och Stefan Karlsson, Senior Vice President, Oriflame Cosmetics

  Daniel Hellström och Stefan Karlsson berättar om konsumentreturer i digital handel där det visar sig att de kunder som returnerar också är de mest lönsamma kunderna. En rätt hanterad returprocess kan bidra med värde till både kunden och företaget. Daniel forskar om förpackningslogistik, ofta i nära samarbete med företag.

 • 14.00

  Att synas på nätet

  Hanna Berg, forskare, Handelshögskolan i Stockholm, och Annika Lindström, doktorand, Rise

  Hanna Berg och Annika Lindström presenterar resultat från ett forskningsprojekt där konsumenters reaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker har jämförts. En viktig fråga för e-handeln idag är hur nätbutikerna ska utformas – fungerar de principerna som gäller i fysiska butiker även online? Hanna är forskare i marknadsföring och Annika är doktorand i psykologi.

 • 14.30

  Fika

 • 15.00

  Forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa

  Susanna Stymne Airey, fil.dr. och Chef enhet Förebygga och FoU, AFA Försäkring

  Susanna Stymne Airey ger en bild av vilken forskning AFA Försäkring finansierar, kopplar den till handelsnäringen samt berättar om vilka möjligheter det finns att söka medel. Hon berättar även om AFA Försäkrings skadedatabas, hur de tillhandahåller system för att stödja arbetsplatserna med deras systematiska arbetsmiljöarbete samt om vikten av skapa dialog mellan forskare och handeln för stimulera mer arbetsmiljöforskning.

 • 15.20

  När slutar handlare att ta emot kontanter?

  Niklas Arvidsson, docent, Kungliga Tekniska högskolan, och Jonas Hedman, docent vid Institutionen för Digitalisering, Handelshögskolan Köpenhamn

  Niklas Arvidsson och Jonas Hedman berättar hur handlare i Sverige tänker kring om och när de inte längre kommer att acceptera kontanter som betalmedel. En del butiker har redan tagit steget; frågan är om det är många som planerar att följa efter. Niklas forskar om innovation och förändring inom betalsystemet, exempelvis kontatlöshet, Swish och mobila betalningar. Jonas forskar kring digitaliseringsprocesser inom den finansiella sektorn. Hans senaste projekt belyser smarta pengar och hur dessa kan designas.

 • 15.50

  Det kontantlösa samhället

  Paneldiskussion, medverkande meddelas senare.

 • 16.30

  Avslutning

Prenumerera på nyhetsbrev