Aktivitet
Start » Aktiviteter » Mötet med butikens medarbetare – så blir kunden nöjd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

28

Sep

Mötet med butikens medarbetare – så blir kunden nöjd

2017-09-28

Frukostseminarium: Medarbetarnas marknadsföringspotential

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium den 28 september i Göteborg. Magnus Söderlund berättar om hur viktiga medarbetarna är i marknadsföringen i butik.

Kundmötet – det personliga mötet mellan butikens medarbetare och kunden – har en stark påverkanspotential, eftersom människor är känsliga för signaler som kommer från andra människor. Forskning visar också att en mängd olika egenskaper och beteenden hos medarbetaren påverkar kunden i det personliga mötet. Medarbetaren bör därmed betraktas som ett viktigt marknadsföringsinstrument, speciellt för företag som har många kundmöten i fysiska butiker. Det finns dock en tendens till att medarbetarens starka påverkanpotential hamnar i skuggan av den digitala marknadsföringen med alla dess möjligheter, trots att e-handeln än så länge svarar för en mycket blygsam andel (ungefär sju procent) av den totala detaljhandelsförsäljningen. Huvuddelen av alla kundens interaktioner med retailers sker alltså i ett sammanhang som involverar möten med medarbetare – och därför behöver medarbetarnas agerande i kundmötet fortfarande vara högprioriterat. Det här frukostseminariet ger en översikt av de sätt på vilka medarbeten driver kundnöjdhet i kundmötet.

Magnus Söderlund är professor i marknadsföring och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm, och han har forskat om kundmöten under ett antal år. Hans bok Kundmötet (Liber) har utsetts till Årets Marknadsföringsbok.

Prenumerera på nyhetsbrev