Aktivitet
Start » Aktiviteter » Medarbetarskap viktigt i butik

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Medarbetarskap viktigt i butik

Uppdrag butikschef

Det finns en brist på akademisk kunskap bland annat när det gäller personalledning inom handeln. Den nya boken Uppdrag butikschef är ett välkommet bidrag till ökad kunskap inom det området.

I boken ges tips och råd om hur butikschefer kan bli framgångsrika och lyckas i sina uppdrag att leda en butik så att både personalen trivs och mår bra och lönsamheten blir god. Boken, som kom ut i februari i år, presenterades på ett frukostseminarium i Stockholm av Stefan Tengblad och i Göteborg av Mikael Wickelgren som tillsammans med Thomas Andersson och Ali Kazemi skrivit boken Uppdrag butikschef – Att leda i butik (Liber), samtliga verksamma vid Högskolan i Skövde.

Boken bygger bland annat på resultat från ett forskningsprojekt som finansierades av Handelns Utvecklingsråd och presenterades i rapporten Personalledning i detaljhandeln (2012). Mikael Wickelgren lyfte bland annat fram ledarskap och medarbetarskap på seminariet i Göteborg:

– Vi har sett i våra studier av framgångsrika företag – där medarbetarna trivs – att cheferna är mycket kommunikativa och att deras ledarskap är vardagsnära. Medarbetarna känner gemenskap, engagemang, ansvar och förtroende med mera vilket alla är delar i det positiva medarbetarskapet som även leder till goda ekonomiska resultat.

  • Stefan Tengblad på seminariet i Stockholm.