Aktivitet
Start » Aktiviteter » Handelns betydelse för integrationen av utrikes födda

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

18

Maj

Handelns betydelse för integrationen av utrikes födda

2017-05-18

Frukostseminarium: Kan detaljhandeln bidra till att lösa ett samhällsproblem?

Arbetslösheten bland utrikes födda är nästan fyra gånger så hög som bland inrikes födda. Detaljhandeln är en av de branscher som anses ha god möjlighet att skapa nya arbetstillfällen för utrikes födda och på så sätt bidra till att lösa en del av samhällets problem.

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium den 18 maj i Göteborg. Presentationen bygger på erfarenheter från två forskningsprojekt med skilda perspektiv på hur detaljhandeln förhåller sig till integrationen av utrikes födda.

Seminariet kommer att inledas med att professor Sven-Olov Daunfeldt berättar om hur betydelsefull detaljhandeln är för integrationen av de utrikes födda som har problem med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Analysen baseras på ett omfattande datamaterial där alla individer i Sverige har kunnat matchas med de företag där de arbetar. Detta har möjliggjort en analys av vilka företag som tenderar att anställa utrikes födda.

Professor Ola Bergström och ekonomie doktor Vedran Omanović berättar därefter om integrationsstrategier som finns i detaljhandeln. Med hjälp av fallstudier visar de att det finns flera sätt för detaljhandelsföretag att bidra till integration på arbetsmarknaden. Företagen kan sägas ha olika integrationsstrategier, som är nära sammankopplade med deras affärsstrategier. Företag som växer och utvecklas anställer också fler personer. Genom att skapa goda förutsättningar för företagens tillväxt skapas också goda förutsättningar för integration av utrikes födda på arbetsmarknaden.

Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut. Ola Bergström är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Vedran Omanović är ekonomie doktor i företagsekonomi vid samma lärosäte.

Prenumerera på nyhetsbrev