Aktivitet
Start » Aktiviteter » Framtidens fysiska butik

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

29

Maj

Framtidens fysiska butik

2017-05-29

Workshop: Förändring och utveckling av den fysiska butiken

– en workshopserie om digitalisering, upplevelser och hållbarhet

Ett av de mest diskuterade ämnena inom handeln det senaste året har varit den framtida fysiska butiken (engelskans brick & mortar) – det gäller inte minst den senaste NRF:s Retail’s Big Show i USA. E-handelns tillväxt är stark, men vi vet också att inom överskådlig tid kommer den fysiska butiken fortfarande vara den där flest handlar. Samtidigt är de flesta eniga om att en förändring av den fysiska butiken kommer och behöver genomföras. En hel del av dessa förändringar har att göra med att minska glappet mot onlinebutiken, andra har att göra med ökat serviceinnehåll.

Hur den framtida fysiska butiken kan och behöver ser ut och utformas är temat för tre workshopar som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet arrangerar tillsammans med Handelsrådet.

Resultaten från workshoparna samt sammanfattningar av talarnas input ska publiceras i bokform under början av 2018. Efter varje tillfälle kommer ett sammandrag av workshopen publiceras.

Datum, plats och tema

  • 29 maj i Lund, tema Digitalisering
  • 25 september i Stockholm, tema Upplevelser
  • 20 november i Helsingborg, tema Hållbarhet

Medverkande 29 maj

Vid den första workshopen den 29 maj i Lund kommer bland annat Matteo Montecini, London College of Fashion, Ulrika Holmberg, Göteborgs universitet, Jonas Ogvall, Svensk Digital Handel, Martin Moström, Retail House, och Per Runesson, professor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola, inleda med input kring temat digitalisering.

Upplägg

Workshoparna inleds med fyra till sex keynotetalare som ger sin input på det aktuella temat, sen får deltagarna arbeta i mindre grupper kring temat. Efter en kort redovisning från de olika grupperna avslutas workshopen.

Prenumerera på nyhetsbrev