Aktivitet
Start » Aktiviteter » Butikssäkerhet med kunden och medarbetaren i fokus

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

26

Okt

Butikssäkerhet med kunden och medarbetaren i fokus

2017-10-26

Frukostseminarium: Mer forskning behövs för att undersöka handelssäkerhet

Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom handeln. Med hjälp av modern teknik kan forskning sätta fokus på förebyggande åtgärder som ger en bättre kundupplevelse.

På samma sätt som kundmötet är viktigt i handeln, är det av stor vikt att kunden känner sig trygg. Handeln tar ett stort ansvar för att kunder, medarbetare och leverantörer ska vara trygga när de besöker butiker och handelsområden, men frågan är komplex. Det finns en risk för att handlare hamnar i händerna på aktörer med ett egenintresse i att sälja in allehanda säkerhetssystem som inte alltid är de bästa för handeln, dess medarbetare och kunder. Mer kunskap och forskning behövs för att undersöka handelssäkerhet med fokus på kundupplevelse, kompletterat med åtgärder mot svinn, snatteri, andra brott eller brottsförsök.

I dag finns det stora möjligheter att öka tryggheten genom att ta tillvara den potential som detaljisterna har i sina medarbetare och fysiska lokaler. Genom modern teknik (till exempel eye-tracking, RFID och CCTV i kombination med stordata) kan forskning sätta fokus på förebyggande åtgärder och säkerhet i ett bredare perspektiv.

Anita Radon, Fil.Dr. är universitetslektor i företagsekonomi och Akademisk föreståndare för Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås. Anita disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling om lyxvarumärken på nätet. Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan kommunikation och konsumtion och fokuserar på varumärken och digitalisering.

Prenumerera på nyhetsbrev